Privacy

Adelheid Antiek CV  houdt zich aan de Europese regelgeving op het gebied van privacy. Gegevens die via onze site worden alleen met expliciete toestemming vergaard. Niet functionele gegevens worden geanomiseerd.

Samengevat betekent dit dat wij zonder toestemming niet jou persoonsgegevens op een dusdanige manier opslaan dat wij dit kunnen herleiden naar een persoon.

Verwerking persoonsgegevens

Adelheid Antiek CV l behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Adelheid Antiek CV hanteert daarom de marktconforme technische en organisatorische veiligheidsstandaarden om een veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen die voldoet aan huidige wetgeving.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als onderdeel van ons primair proces. Alleen de benodigde persoonsgegevens worden geleverd. Niet relevante informatie wordt niet gedeeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • de webshopbouwer die jou gegevens opslaat op haar servers,
  • de support afdeling van onze webshopbouwer die jou account bekijkt bij problemen,
  • de betalingsprovider waarmee je een digitale betaling uitvoert,
  • het verzendbedrijf dat jou adresgegevens en naam nodig heeft om het pakket te kunnen bezorgen,
  • fabrikant die jou garantieverzoek verwerkt,
  • leverancier die jou retouraanvraag behandelt,
  • belastingdienst die gegevens opvraagt.

Wij zullen nooit jou persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder expliciete toestemming. Dit betekent dat jou gegevens niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden door partijen anders dan Adelheid Antiek CV.

Verwijderen persoonsgegevens

Iedereen heeft het recht om de bij ons bekende persoonsgegevens te laten verwijderen.
Stuur hiervoor een verwijderingsverzoek naar onze klanten service.
Geef hierin expliciet aan welke gegevens verwijderd moeten worden.
Indien je niet expliciet aangeeft welke gegevens verwijderd moeten worden, dan verwijderen wij de enige gegevens wat wij van jou kunnen vinden, bijvoorbeeld op basis van je e-mailadres.

Let op: we hebben een bewaarplicht naar de belastingdienst en zijn verplicht 7 jaar lang enkele essentiële gegevens te bewaren.

Disclaimer

Wij hebben aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Adelheid Antiek CV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van onze website.

De websites waar naar verwezen wordt, controleren wij geregeld op de betrouwbaarheid van informatie. Adelheid Antiek CV  kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Wijziging van Privacy Statement

Adelheid Antiek CV heeft recht om wijzigingen in de privacy policy aan te brengen.

Copyright

Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij  Adelheid Antiek CV.

Vragen

Heb jij vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Adelheid Antiek CV, dan kunt jij ons bellen op 045-5711584 of mailen naar info@adelheidantiek.nl

Met vriendelijke groet,

Adele Luyten

Adelheid Antiek CV

In de Cramer 50

6411rs Heerlen